Bộ khử từ tem mềm HAX6001

Tiện dụng hơn với bộ khử tem mềm