Đầu đọc mã vạch

Máy quét mã vạch hay còn gọi là máy đọc mã vạch, đầu đọc mã vạch là thiết bị dùng để giải và thu nhập mã vạch vào máy tính.

Showing 1 – 16 of 38 results