ĐẦU GHI VDT – 2700AHD 4 CH

Sắc nét hơn với ĐẦU GHI VDT – 2700AHD 4 CH