Giấy in Bill khổ K80*80 ( 1 thùng 30 cuộn )

750,000