Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA 009

Chuyên nghiệp hơn với ĐẦU ĐỌC PHỤ BẰNG VÂN TAY MITA 009

Product Description

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA 009 với các thông số kỹ thuật như:

– Đầu đọc phụ dành cho máy chấm công bằng dấu vân tay  RONALD JACK 5000A Pro, 5000AID, MITA 008, MITA F08 ….

– MITA 009 có tác dụng đóng mở cửa bằng vân tay & ghi nhận thời gian vào ra giống như máy chấm công

– MITA 009 có thể hoạt động độc lập để kiểm soát cửa ra vào với công suất 500 dấu vân tay