TEM CHAI LỌ

8,000 

An toàn hơn với tem từ chống trộm