TEM HỘP SỮA

12,200 

An toàn hơn với tem ừ chống trộm